Subscribe via: RSS

Cocksure – “Corporate_Sting”

Posted on 25 September 2015

Cocksure – “Corporate_Sting”
Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Metropolis Records
Releasedatum: 21 augusti 2015
Genre: Industrial
Bandmedlemmar: Jason Novak, Chris Connelly
Land: USA
Recensent: Thomas Hulteberg 

HemsidaFacebookLast.fmtidalSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampYoutubekollapslogga

(English version below)

Det svåra andra albumet

Jag hade privilegiet att recensera Cocksures debutalbum “T.V.M.A.L.S.V.” förra året. Jag gillade den skarpt och den fick en sjua i betyg när det begav sig.

Nu har den amerikanska duon släppt sitt andra album “Corporate_Sting”. För väldigt många artister är den andra skivan sällan lika bra som debuten, låtarna på debutskivan har ofta fått marineras och omstöpas i olika former i många fall under flera år. När debuten sedan släppts och blivit framgångsrik vill skivbolagen smida medan järnet är varmt och ställer krav på en uppföljare så snart som möjligt. Så då är frågan; går det att göra en bra uppföljare på mindre än ett år? Svaret är som tur är ett rungade JA!

Cocksure har valt att behålla allt som gjorde debutskivan bra, sången, gitarrmixen och oväsendet är oförändrat. Det är fortfarande ett ömt äktenskap mellan Acidhorse, KMFDM och Ministry som gäller. Trumintrot på “O.C.D, Got Game!” är till exempel en ren hyllning till Ministrys “Stigmata”. Även om jag upplever “Corporate_Sting” som mindre genomarbetad än “T.V.M.A.L.S.V.” så gillar jag den skarpt, jag hittar inga större skillnader på dem. Ljudbilden och mixningen känns i princip identiskt och alla låtar hade tillsammans kunnat vara ett enda dubbelalbum. Cocksure levererar tio nya låtar av Wax Trax-doftande industrial som garanterat kommer få folk att röra sig på dansgolvet. Var du med på 90-talet och upplevde den här genren när den var ny kommer en och annan nostalgitår att fällas, var du det inte har du en hel värld att upptäcka och “Corporate_Sting” är en brygga mellan 2015 och 1990 talet.

Bästa spår: “Porno Drones”

Sämsta spår: “Mighty Mouse”

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

Cocksure

01. Porno Drones (04:34)
02. Severance Package (04:20)
03. Hustler Face (05:07)
04. Kollider Skope (04:16)
05. O.C.D. Got Game! (04:44)
06. Cold Dick (05:19)
07. Mighty Mouse (04:17)
08. Razor Invader (05:39)
09. Harold And Cindy Hospital (05:13)
10. Hi Talez (05:40)

 

(English version below)

The difficult second album

I had the privilege to review Cocksure’s debut album “T.V.M.A.L.S.V.” last year. I liked it a lot and I graded it a seven at the time.

Now, the American duo release their second album “Corporate_Sting”. For very many artists is the second album is rarely as good as the debut, the songs on the debut album has often been marinated and reshaped in various forms. In many cases for several years. After his debut since been released and become successful record companies want to strike while the iron is hot and requires a sequel as soon as possible. So then the question is; it is possible to make a good sequel in less than a year? The answer is fortunately a slamming YES!

Cocksure have chosen to retain everything that made the debut album good; Vocals, guitar mix and the noise is unchanged. There is still a cherished marriage Acid Horse, KMFDM and Ministry that applies. The drum intro to “O.C.D, Got Game!” is a pure tribute to Ministry’s “Stigmata”. Although I feel “Corporate_Sting” as less elaborate than “T.V.M.A.L.S.V.” I like it a lot, I find no great differences in them. Image stability and mixing feels virtually identical, and all songs together had been able to be a single double album. Cocksure delivers ten new songs of Wax Trax-fragrant industrial that are sure to get people moving on the dance floor. Were you there in the 90’s and experienced the genre when it was new. If you were there nostalgica will be tipped, and if you weren’t there, you have a whole world of music to discover and “Corporate_Sting” makes a perfect bridge between the 2015 and the 1990’s.

Best track: “Porno Drones”

Worst track: “Mighty Mouse”

Share Button

Comments are closed.