Subscribe via: RSS

Rätten Till Sin Identitet släpper publikation

Posted on 21 July 2015

Rätten Till Sin Identitet släpper publikation

Arvsfondsprojektet Rätten Till Sin Identitet, även kallat RTSI, släppte i slutet av juni en publikation som tar upp ämnet om diskriminering av alternativa subkulturer. Denna PDF finns gratis för nedladdning på www.rtsi.se och innehåller berättelser från projektets deltagare.

RTSI startade den 1:a juli 2014 som ett initiativ för att förändra samhällets syn på alternativa subkulturer och att öppna upp för möjligheterna att lägga till “kulturell identitet och stil” i diskrimineringslagen, så personer med normbrytande kulturell identitet och stil, som idag blir vad man skulle kalla diskriminerad, också omfattas av lagen.

“Idag är det mer accepterat än för 10 år sedan att ha t.ex. tatueringar eller en annorlunda hårfärg, så vi ser att det går åt rätt håll. Men tyvärr går det inte snabbt nog. Än idag så blir människor trakasserade för deras klädstil, hårfärg och identitet och det finns även fall där personer blivit mördade på grund av det.” säger Kari Berg, Projektledare för Rätten Till Sin Identitet.

RTSI har under det senaste året jobbat tillsammans med ett ca 50-tal ungdomar som har fått prata och skriva om ämnet. Då det ofta är i yngre tonåren ens kulturella identitet börjar ta uttryck så var det viktigt att börja där och försöka hitta en bra struktur för att de skulle få berätta sina historier och efter ett års arbete så har nu materialet som deltagarna jobbat fram satts ihop till en publikation.

“Deltagarna i projektet RTSI har varit oerhört modiga som vågar berätta om sina erfarenheter, sina liv och sina tankar på ämnet.” fortsätter Kari.

Det är en bok full av tunga, personliga berättelser och konst som väcker frågor om hur det är att vara ung och ha en subkulturell identitet i samhället, vilka fördomar som de dagligen får utstå på grund av deras stil, deras identitet. Den tar upp deltagarnas egna berättelser om hur utanförskap på grund av sin stil upplevs och har visualiserats i allt från serier, foton och målningar till dikter, citat, texter och noveller. Detta är Sveriges första publikation av sin art, ett samlat initiativ som synliggör diskrimineringen mot subkulturer och som lyfter fram frågan i dagsljuset.

Men att ha en alternativ subkulturell stil är inte en “ungdomskultur”, det är något som växer med människor i hela ens liv. Och det är även därför många alternativa får höra att de ska växa upp och att det bara är en fas.

“Alla diskrimineringsgrunder uppkom för att någon en dag sa att det var nog. Att det var dags att förändra hur man såg på de som nu skyddas av lagen. Med publikation Våra Berättelser så säger vi att det är nog, att det är dags att acceptera att människor även kan klä sig olika utan att behöva bli misshandlade, trakasserade eller till och med mördade på grund av det.” avslutar Kari.

Läs mer om projektet på www.rtsi.se eller www.facebook.com/rtsi.se

Share Button

Comments are closed.