Subscribe via: RSS

Orange Sector – “Night Terrors”

Posted on 08 May 2015

Orange Sector – “Night Terrors”
Format: (Album) CD, Digital
Releasedatum: 8 maj 2015
Skivbolag: Infacted Recordings
Genre: EBM
Bandmedlemmar: Lars Timm Felker, Martin Bodewell, (Rene Nowotny)
Land: Tyskland
Recensent: Carolina Lindahl

HemsidaFacebookMyspaceLast.fmwimpSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudYoutubekollapslogga

(English version below)

Underhåller utan att drabba

Nu är Orange Sectors trettonde fullängdsalbum, “Night Terrors”, här! Vad man inledningsvis kan säga om bandet är att de har sitt specifika sound. Studsiga bodyrytmer och arga textrader som skriks eller pratas fram på tyska och engelska. De spelar alltså ganska typisk EBM. Orange Sector har lyckats krysta ur sig en imponerande mängd låtar sedan 1992, då de började. Albumen har hållit en jämn produktions- och genremässig kvalitet, och “Night Terrors” är inget undantag. Man hör att detta är Orange Sector. Tyvärr låter det lite för mycket som Orange Sector. Det känns nämligen som att man har hört hela albumet förut.

“Night Terrors” innehåller tio spår och tre bonusremixer. “Monoton”, “Glasmensch” och “Rebell” sticker ut som lite extra svängiga. Dessa låtar kommer vi nog få höra på bodygolven framöver. I lyssningen försöker jag dock leta efter en hitlåt, utan framgång. Här står ingen hitlåt att finna. Albumet är en samling acceptabla spår som underhåller utan att drabba. Musiken är genretypisk och Orange Sector-typisk, men inte mycket mer än så.

Att lyssna på “Night Terrors” är ungefär som att träffa en gammal släkting som har blivit lite senil. Vi säger att släktingen är mormor. Hon berättar samma gamla historier om och om igen. “Har ni hört om den gången då jag…”. Och jo, alla har hört. Ur mormors mun kommer varken något nytt eller revolutionerande. Man vet vad man har att förvänta sig när man ska träffa mormor. Samtidigt menar hon väl. Hon tror nog att hon berättar något nytt som folk kan tänkas uppskatta. Så man accepterar att lyssna. Kanske kan man till och med finna någon glädje i att höra det här igen. Det är trots allt rätt hemtrevligt och lite nostalgiskt. På det hela taget känns det alltså okej att träffa mormor och att lyssna till hennes prat, men det är inget man direkt går och längtar efter. Ja, exakt så känner jag inför Orange Sectors nya album. Det är tolerabel, men inte särskilt spännande body.

Jag tror att det här är ett album som kan glädja inbitna Orange Sector-fans. Tyvärr tillhör jag inte den skaran. “Night Terrors” är nog inte ett album som kommer gå till hävderna. Snarare bekräftas härmed Orange Sectors ställning som ett medelmåttigt EBM-band.

5/10 GODKÄNT!

Tracklist

01. Braindead (03:15)
02. Monoton (03:17)
03. Glasmensch (03:13)
04. Burn In Hell (03:26)
05. Rebell (02:22)
06. Protest (03:13)
07. Das Erfrorene Herz (03:02)
08. Wir Sind Mensch (02:45)
09. Z.O.M.B.I.E. (03:51)
10. Das Letzte Lied (03:43)
11. Burn In Hell (Fucking Lies Mix) (03:42)
12. Rebell (Club Mix) (03:08)
13. Sturm (Martin Bodewell Remix) (03:30)

 

(English version below)

A collection of acceptable tracks

Orange Sector’s thirteenth full-length album “Night Terrors” has arrived! The band has always had their specific sound. Bouncy body rhythms and angry lyrics shouted or spoken in German and English. They play a classical kind of EBM.

Orange Sector has pushed out an impressive amount of songs since when they began in 1992. Their albums have kept a steady quality, both production- and qualitywise, and “Night Terrors” is no exception. It’s clear that this is Orange Sector. Unfortunately – it sounds a bit too much like Orange Sector. It feels like you’ve heard the whole album before.

“Night Terrors” contains ten tracks and three bonus remixes. “Monotone”, “Glasmensch” and “Rebel” stand out as as the ones with a little more energy. These songs we will probably be heard at many EBM-dancefloors from now on. During my listening I tried, to listen for the hit song, without success. There is no hit song to be found. The album is a collection of acceptable tracks that entertain without shaking you to the core. The music is genre-typical and Orange Sector-typical, but not much more than that.

Listening to “Night Terrors” is like meeting an old relative who has become a bit senile. Let’s say this relative is your grandmother. She tells the same old stories over and over again. “Have you heard about the time when I …”. And yes, everyone has heard. Nothing new or revolutionary comes out of grandma’s mouth. You know what you have to expect when you’re meeting grandma. But at the same time, she means well. She probably think she’s telling something new that people might appreciate. So you agree to listen. You might even find some kind of pleasure in hearing this again. After all, it’s kind of homely and a little nostalgic. All in all, meeting grandma and listening to her talk is all right, but it is not something you’re over the moon about doing. Yes, this is exactly how I feel about Orange Sector’s new album. It’s tolerable, but not particularly exciting body music.

I think this is an album that can satisfy the hardcore Orange Sector fans. Unfortunately, I am not one of them. “Night Terrors” is probably not an album that will write history. Rather, this album secures Orange Sector’s position as a mediocre EBM-band.

Order this album right here!

Share Button

Comments are closed.