Subscribe via: RSS

Beyond Obsession – “Pieces of Machinery”

Posted on 11 May 2015

Beyond Obsession – “Pieces of Machinery”

Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Popgefahr Records
Releasedate: 3 april 2015
Genre: Synthpop
Bandmedlemmar: Nils Upahl, André, Sören Köstel
Land: Tyskland
Recensent: Jens Atterstrand

 

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmwimpSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsBandcampSoundcloudYoutubekollapslogga

(English version below)

Synthpop med alla trumfkorten på hand

Den tyska synthpopscenen är fascinerande. Släktet verkar i det närmaste odödligt och år efter år fortsätter den intressera ett stort antal nya akter till att producera musik. Många faller snabbt bort likt dagsländorna på sommaren medan vissa andra klamrar sig fast på samma sätt som den envisa sommarsolen som tappert kämpar med den där obligatoriska regnskuren, ni vet.

Beyond Obsession är ett av alla de nya namnen som har fångat mitt intresse lite extra på senare tid. Faktumet att man drygt ett drygt år efter den tämligen starka debuten “Listen, Learn and Speak” redan är tillbaka med uppföljaren “Pieces of Machinery” är således mycket angenämt.

Många försöker, men få lyckas riktigt bra, och man behöver ju knappast varar raketforskare för att inse vad som är receptet för den här genren: Starkt låtmaterial, en intressant ljudbild och en bra och gärna originell vokalinsats.

Beyond Obsession har alla tre trumfkorten på hand och har på den här uppföljaren tagit precis den väg jag önskade, utan att för den sakens skull tappa bort den röda tråden på vägen. Hörnstenarna är starka melodier och låttexter, som på ett väldigt tacksamt sätt aldrig omges av onödigt svulstiga arrangemang.

Redan halvvägs in i den inledande “Run to You (Some Call it Love)” står det klart att Beyond Obsession har velat göra ett hårdare och mörkare album den här gången med fokus på upptempolåtar. Starka känslor och refräng finns även att finna på “Song for the Dead”“Beautiful Pain” och den väldigt vackra och avslutande “Love Child”.

“Pieces of Machinery” visar på mognad och framsteg på flera områden. Att Beyond Obsession nu givits äran att turnera med en storhet som And One kommer således inte som någon överraskning. Inte heller att det här albumet släpps på De/Vision-bekantingen Steffen Keths skivbolag Popgefahr Records.

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

beyond_obsession

01. Run To You (Some Call It Love) (3:46)
02. Black White Hearts (04:08)
03. Let Me Go (04:26)
04. Song For The Dead (04:05)
05. Beautiful Pain (03:34)
06. Failing (03:59)
07. Unwinnable War (03:51)
08. Pieces Of Machinery (04:11)
09. Washed Away (03:39)
10. Love Child (06:15)

 

(English version below)

Synthpop that holds all the trump cards

The German synthpop scene is fascinating. The genus seems almost immortal, and year after year it interests a large number of new acts to start producing music. Many falls quickly away like mayflies in the summer while others cling to on like the stubborn summer sun valiantly struggling with that mandatory downpour, you know.

Beyond Obsession is one of all the new names that have caught my interest a little extra recently. The fact that they already a little more than a year after the strong debut “Listen, Learn and Speak” are back with the follow-up “Pieces of Machinery” is therefor very pleasant.

Many try, few succeed really well, and it’s hardly rocket science realizing what is the recipe is for this genre: Strong song material, an interesting sound and a good and original vocal effort.

Beyond Obsession’s got all three trump cards in their hand and has done it just the way I wanted them to on this sequel, without losing their thread in the process. The fundamental cornerstones of strong melodies and lyrics are still there, and are in a very rewarding way never surrounded by unnecessarily pompous arrangements.

Already halfway through the initial “Run To You (Some Call it Love)” it is clear that Beyond Obsession wanted to do a harder and darker album this time around with the main focus on up-tempo songs. Strong emotions and chorus are delivered on songs like “Song for the Dead”,  “Beautiful Pain” and the very beautiful and concluding “Love Child”.

“Pieces of Machinery” shows the maturity and progress in several areas. Beyond Obsession has recently been given the honor of touring with a big nam like And One that doesn’t come to me as any surprise at all. Neither does the fact that this album is released on De/Vision-acquaintance Steffen Keth’s label Popgefahr Records.

Share Button

Comments are closed.