Subscribe via: RSS

Biomekkanik – “Violently Beautiful”

Posted on 13 April 2015

Biomekkanik – “Violently Beautiful”
Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Danse Macabre Records
Releasedatum: 16 januari 2015
Genre: Electro, electrorock
Bandmedlemmar: Christer Hermodsson, Andreas Ingefjord, Mattias Johansson
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookTwitterLast.fmwimpSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsSoundcloudYoutubekollapslogga

(English version below)

Stabilt hantverk visar upp god förmåga

Att Biomekkanik har tagit ett antal år på sig att färdigställa “Violently Beautiful” är inte alls konstigt. I alla fall inte när vi nu får avnjuta resultatet.

Det går snabbt att konstatera att Malmötrion med sångaren Christer Hermodsson i spetsen har utvecklats mycket sedan man albumdebuterade med “State of Mind” för drygt ett decennium sedan.

De produktionstekniska finesserna har fått ett ordentligt ansiktslyft och låtarna känns mer genomarbetade. Bandet verkar ha hittat hem ordentligt i sin uppdaterade ljudbild som genomgående har ett rockigare, mörkare och skitigare anslag än tidigare. Fusionen mellan maskiner och gitarriff passar som handen i handsken tillsammans med de smarta låttexterna och överlag väldigt snygga arrangemangen.

“Violetly Beautiful” innehåller ett brett spektrum av material där refrängstarka electro-rock anthems som “Monumental Me”, titelspåret “Violently Beautiful” och den EBM-influerade “Democracy” finner sina motparter i väl inplacerade andningsrum och temposänkningar via mörka midtempospår som “Melancholy Friend” och den avslutande balladen “Dry Dusty Ground” där Christer via en tonsäker och dynamisk insats håller en genomgående hög kvalitet i sin prestation.

Den fjantiga “Kamikaze Playboy” hade jag kunnat vara utan, även om den säkerligen skulle fungera ypperligt i mer kommersiella sammanhang och säkert är ett roligt inslag när bandet spelar live. Det vinnande konceptet upprepas på gränsen för mycket men trots detta så är “Violently Beautiful” är ett stabilt hantverk som genomgående visar upp bandets goda förmågor och den är lika medryckande och snygg som sångaren och charmören Krister Hermodsson i egen hög person.

Bästa spår: “Monumental Me”“Violetly Beautiful”“Melancholy Friend”“Democracy”

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

En våldsamt vacker uppföljare från Biomekkanik

01. Monumental Me (05:16)
02. True Believers (05:38)
03. Kamikaze Playboy (03:57)
04. Violently Beautiful (06:22)
05. Long Forgotten Future (05:11)
06. White World (04:50)
07. Melancholy Friend (03:52)
08. Leather And Steel (03:53)
09. Democracy (03:39)
10. Dry Dusty Ground (04:24)

 

(English version below)

Stable craftmanship diplays good abilities

It’s not weird at all that it’s taken a number of years for Biomekkanik to complete their latest effort “Violently Beautiful” when we now get the finished result in our hands.

It is quick to note that this trio from Malmoe (in the south of Sweden) with the leadsinger and frontman Christer Hermodsson has evolved a lot since they made their debute with “State of Mind” a little more than one decennium ago.

The production have gotten a major facelift and the songs feel more elaborated. The band seems to have found stready home in their somewhat new sound enviroment that consistently has a rockier, darker and dirtier approach than before. The merge between machines and guitar riffs fits like a glove with the clever lyrics and overall very stylish arrangements.

“Violetly Beautiful” contains a wide range of songs where the chorus strong electro-rock anthems like “Monumental Me”, the title track “Violently Beautiful” and the EBM-influenced “Democracy” finds its counterparts in the well-emplaced breathing spaces and tempo cuts in dark midtempotracks like “Melancholy Friend” and the ending ballad “Dry Dusty Ground” where Christer’s voice remains tonesecure and dynamic with a consistently high quality of performance.

I could have done without the silly “Kamikaze Playboy” although it certainly would work excellently in more commercial placements and it’s surely fun party-element when the band plays live. The winning concept is repeated on the border too much but apart from that “Violently Beautiful” is solid craftsmanship that consistently showcases the band’s excellent abilities and it is equally captivating and stylish as the singer and charmer Christer Hermodsson himself.

Best tracks: “Monumental Me”“Violetly Beautiful”“Melancholy Friend”“Democracy”

Order this album right here!

Share Button

Comments are closed.