Subscribe via: RSS

Tolchock – “Elements of Rage”

Posted on 27 February 2015

Tolchock – “Elements of Rage”
Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: COP International
Releasedatum: 11 mars 2015
Genre: Electro, Industrial, Industrial Metal
Bandmedlemmar: Jens Persson, Christer Lundmark, Michael Forslund, Jenny Runa
Land: Sverige
Recensent: Nicko Smith

HemsidaFacebookMyspaceLast.fmwimpSpotifydeezergoogleplayitunesDiscogsSoundcloudBandcampYoutubekollapslogga

(English version below)

Norrlänsk synth från de bästa av elektroniska världar

En euforisk lättnad infinner sig när jag lyssnat genom “Elements of Rage” några gånger. Det här är skivan som Tolchock förmodligen har väntat hela sin karriär på att göra. Den har lyckats fånga upp allting som är det bästa med bandet och de har lyckats föra samman det musikaliska spretandet i sitt eget universum.

Efter den halvsömniga, men helt okej föregångaren “Wipe Out, Burn Down, Annihilate” – som anlände för nåt decennium sedan – så har Tolchock överträffat sig själva på sitt nya album.

Inledande “Time to Breath” är en redig dansgolvhit där Sundsvallskvartetten låter som de själva valt att beskriva sin musik: En physical music machine där EBM, crossover, techno-trash och rave-metal blandas friskt. Och det fungerar riktigt, riktigt bra!

Nästföljande “Selfextractor” är en fantastiskt snygg och komplex synthhistoria. Här låter bandet till och från som om The Prodigy börjat lira EBM och det här är det jag älskar mest med den här skivan, att den är fylld med överraskningar och att musikhantverket är på elitnivå.

Här visar även det senaste tillskottet i bandet, Jenny Runa, att hon tillsammans med orginalsångaren Jens Persson blir en superb enhet som hanterar mikrofonerna galant. Hon passar in som handen i handsken i Tolchock och är det bästa bandet kunde tillföra i sin musikaliska höst (detta kan enligt rykten bli bandets sista album).

För att gå tillbaka till “Elements of rage” – “Made to break” heter nog den bästa låt jag hört på riktigt länge. Det är en tillbakalutande 90-talsdoftande historia som jag bara inte kan sluta lyssna på. Ena stunden låter det som om Nine Inch Nails har smugit sig in i Tolchock-land för att sedan smyga ut som ett elektroniskt Sisters of Mercy. Det är musikalisk cirkus som jag har i mina hörlurar. Och jag älskar det.

Samplingar som skickar sinnet till 90-talet och lyrik som behandlar mänsklighetens galenskaper fungerar perfekt ihop med musiken. Det finns nåt klaustrofobiskt och personligt i texterna som mer eller mindre behandlar en värld som håller på att gå åt skogen och mitt upp i allvarets hetta i Tolchocks musik och lyrik så är det den lekfullhet och kärleken till genren som gör att bandet bevisar att de tillhör de främsta med “Elements of Rage”.

När avslutande favoriten, den tungt gungande “Face – Name – Brand” når sitt slut, vill jag bara börja om från början igen.

De avslutande fyra remixerna – av bland andra Biomekkanik och Blipp är helt intakt med resten av skivan – även om orginallåtarna kammar hem förstapriset. Lägg till ett grymt snyggt omslag som biter tag i blicken och en av årets skivor är redan här. Norrlänsk synth från de bästa av elektroniska världar.

9/10 MÄSTERVERK!

Tracklist

tolchock

01. Time to Breathe (04:25)
02. Selfextractor (05:06)
03. Firecell (04:50)
04. Made to Break (05:42)
05. Down in the hole (05:50)
06. Walk of Shame (04:50)
07. Day of Rage (05:28)
08. Face – Name – Brand (04:55)
09. Time to Breath (Machinista remix) (04:02)
10. Down in the Hole (Biomekkanik remix) (03:59)
11. Selfextractor (Red Mecca remix) (03:55)
12. Time to Breath (Blipp remix) (03:23)

 

Swedish electro from the best of worlds

Euphoric relief comes to me when I’ve listened to “Elements of Rage” a few times. This is the album that Tolchock probably have been waiting their entire career to make. It has managed to catch up on all the best things about the band and they have managed to bring together all the great diversity they’ve created in their own musical universe.

After a little bit tired, but perfectly okay predecessor “Wipe Out, Burndown, Annihilate”, that arrived something like a decade ago, Tolchock have surpassed themselves on their new album.

The initial “Time to Breath” is an hearty dancefloor-filler where the Sundsvall-based quartet sounds like the band choses to decribe their own music: A physical musicmachine where EBM, crossover, techno-trash and rave-metal are mixed. And it works really, really well!

The next one – “Selfextractor” – is a wonderfully stylish and complex electro-tale. On parts of this one the band sounds something like if The Prodigy started playing EBM and this is what I love most about this album. It’s filled with surprises and the musical craftsmanship are at the elite level.

It also presents the latest addition to the band: Jenny Runa. She, along with the main vocalist Jens Persson comes together as a superb device that manages their microphones splendidly. She fits like a glove in Tolchock and is the best the band could bring to its musical finale (rumours say that this may ery well be the band’s final album).

So, back to the album.. “Made to Break” is probably the best song I’ve heard in quite some time. It’s a reclining 90’s fragrant story that I just can not stop listening to. One moment it sounds like Nine Inch Nails has crept into Tolchock country and then it sneaks out as an electronic version of Sisters of Mercy. It is musical circus that I have in my headphones. And I love it!

Samples that sends the mind to the 90’s and poetry that deals with all of mankind’s follies works perfectly with the music. There is something claustrophobic and personal in the lyrics that more or less deal with a world that is going to hell, and in the midst of earnestness heat in Tolchock‘s music and poetry, it’s the playfulness and love of the genre that proves that they belong among the best in the genre with “Elements of Rage”.

By the time that my favourite song – the heavy rocking “Face – Name – Brand” reaches its end, I just want to start over again.

The final four remixes by (among others) Biomekkanik and Blipp is fully intact with the rest of the album – although the original songs scoops the first prize. Add to that a cruel and neat album-cover that bite your eyes and one of the year’s top albums has allready arrived. The best of electronic worlds from the north of Sweden.

Share Button

Comments are closed.