Subscribe via: RSS

Disco Digitale – “Electronic Passion”

Posted on 21 January 2015

Disco Digitale – “Electronic Passion”
Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Safety Dance Records
Releasedatum: 19 november 2014
Genre: italodisco, synthpop, electropop
Bandmedlemmar: Christer Björndahl, Lars Björndahl, Emma Hogander
Land: Sverige
Recensent: Erik Uppenberg

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmwimpSpotifyDiscogsSoundcloudReverbnationBandcampYoutube

(English version below translated by Jens Atterstrand)

Kompetent exekverad upptempopop

I slutet av 2014 kom den svenska trion Disco Digitale efter en lång väntan med sitt tredje album ”Electronic Passion”. Disco Digitale består av bröderna Björndahl samt skickliga livekeyboardisten och sångerskan Emma Hogander som sedan förra skivan ersatt Annelie Schmidt.

Liksom tidigare frossar Disco Digitale i kompetent exekverad upptempopop, helst med olika rymd- och science fiction-orienterade teman. På gott och ont – mest gott – har jag svårt att skönja någon tydlig utvecklingslinje jämfört med ”Computer Dreams” (2006) och ”In the 25th Century” (2007).

Det enda som ligger Disco Digitale i fatet är ett lyxproblem som de delar med andra synthpoporkestrar: sitt konsekventa sound och tempo. Där de enskilda låtarna en och en känns som delikata popkarameller, så infinner sig en viss övermättnad och sockerchock efter tio låtar med i stort sett samma anslag. (Bara avslutande midtempospåret ”What We Leave Behind” avviker.)

Första singeln från detta album, ”Aurora”, kom redan 2008. Trots pluspoäng för en svenskspråkig textsnutt har jag vid det här laget hunnit tröttna på låten. Bättre hållbarhet tycker jag att andrasingeln ”From Mir to You” (2010) har haft. Andra nämnvärda spår är refrängstarka ”You Tell Me”, ”Synthetic Men” och ”Ghost of A Robot”.

Disco Digitale brukar ofta klassas som en del av den nutida italodiscoscenen. Visst finns det beröringspunkter, det ser bandet själva till om inte annat med italomarkörer som flitigt användande av handklappsrytmer och ett och annat utrop i stil med ”Huh! Hah!” i verserna till ”Night Sky”. Men nog sorterar de främst in under riktigt klassisk 80-talssynthpop i samma skola som Rational Youth, Men Without Hats, Telex och givetvis Trans-X. Gillar du något av detta, så uppskattar du med all sannolikhet Disco Digitale.

betyg 6/10 bra

Tracklist

01. Aurora (05:26)
02. Night Sky (04:58)
03. You Tell Me (03:48)
04. The Future (04:15)
05. Nova Express (04:00)
06. Synthetic Man (03:53)
07. Luna Café (04:27)
08. Ghost Of A Robot (04:50)
09. The Secret (03:37)
10. From Mir To You (03:51)
11. What We Leave Behind (04:13)

(Foto: Fredrik Wik)

(English version below translated by Jens Atterstrand)

Competently executed uptempo pop

At the end of 2014 the swedish trio Disco Digitale (after a long wait) released their third album “Electronic Passion”. Disco Digitale consists of brothers Björndahl and the skilled live-keyboardist and singer Emma Hogander that since the last album has replaced Annelie Schmidt.

As before Disco Digitale dwells into competently executed up tempo pop, preferably with various space- and science-fiction oriented themes. For good and bad – mostly good – I find it difficult to discern any clear line of development compared to their previous albums “Computer Dreams” (2006) and “In the 25th Century” (2007).

The only thing that goes against Disco Digitale is a luxury problem which they share with other synthpop bands: Its consistent sound and tempo. Where individual songs each feels like delicate pop hits, it arises a certain supersaturation and sugar shock after ten songs with basically the same appropriation. (The ending track “What We Leave Behind” is the only one that differs.)

The first single from this album, “Aurora” was released back in 2008. Despite the plus points for a snippet of swedish included, I have by now become tired of the song. For greater durability, I think second single “From Mir to You” (2010) does better. Other notable tracks are the chorus strong trio of “You Tell Me”, “Synthetic Men” and “Ghost of A Robot”.

Disco Digitale is often classified as part of the contemporary italo disco scene. Certainly there are similarities, and the band sure tries to make sure of the fact themselves with italo markers like the frequent use of hand-clapping rhythms and the occasional exclamations like, “Huh! Hah!” like in the verses of “Night Sky”. But surely they’re better placed in the realm of classic 80’s synth pop with the likes of Rational Youth, Men Without Hats, Telex and of course Trans-X. If you enjoy any of these, you’ll probably appreciate Disco Digitale.

Best tracks:From Mir to You“, “You Tell Me“, “Synthetic Men“, “Ghost of A Robot

Share Button

Comments are closed.