Subscribe via: RSS

Rome – ”A Passage to Rhodesia”

Posted on 18 December 2014

Rome – ”A Passage to Rhodesia”
Format: (Album), CD, 2CD, DVD, Digital
Skivbolag: Trisol Music Group
Releasedatum: Juli 2014
Genre: Neofolk, Folk
Bandmedlemmar: Jérome Reuter
Land: Luxemburg
Recensent: Niklas Hurtig

HemsidaFacebookLast.fmSpotifyDiscogs

(English version below)

Gripande historier om ett förnekat land

Rhodesia – En brittisk koloni i södra Afrika som upphörde 1979 och som idag består av staterna Zambia och Zimbabwe och står som huvudrollsinnehavare i Luxemburgska Romes senaste fullängdare ”A Passage to Rhodesia”.

Föregångaren ”Hell Money” var en besvikelse i skribentens mening och förväntningarna på detta album var helt nollställda. Därför är det upplyftande att Rome redan på första spåret – om man räknar bort introduktionen ”Electrocuting an Elephant” – ger intrycket av att ha slipat bort de mest experimentella elementen som omgav hela produktionen på förra albumet. När sedan den vackra folkballaden ”One Fire” rullar ut sina storslagna melodiska toner ackompanjerat av en hopplöshetens sång så inser jag att Rome återfått sin forna glans.

Albumet är i stora delar helt akustiskt och Rome fortsätter sin bana bort från neofolken och mot en sorts modern folkmusik där Jérômes mörka berättarröst och plinkande gitarrer dominerar ljudbilden. Spåren är generellt lågmälda långsamma historier om ett folks kamp för sitt land. De olika spåren har sin egen stämning som sträcker sig från de mest deprimerande till de mest lekfulla tonerna och kan ses som liknelser till de toppar och dalar människorna i Rhodesia upplevde dagligen. Romes musikaliska teman om strävan mot – och den ständiga kampen för – frihet är återkommande genom samtliga album.

Det jag kan sakna är de fantastiska samspelen mellan den akustiska folkmusiken och de drivande industriella inslagen som de facto definierar subgenren Neofolk. Nu återstår ändock en intressant och melodisk typ av musik som lägger mer fokus på texterna och stämningen än på ljudlandskap och tempo. Oavsett vad man tycker om denna förändring så kan ingen förringa de musikaliska kvaliteterna som ”A Passage to Rhodesia” består av och som Rome genomför med bravur.

”A Passage to Rhodesia” kommer även som en dubbelutgåva där den andra delen av albumet titulerats ”House of Stone” och innehåller tolv i huvudsak ambienta spår. De bygger vidare på den tragiska historien om Rhodesia och berättar – utan Jérômes sång – om de människoöden som utspelats i ett land som inte längre finns.

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

CD1 – “A Passage To Rhodesia”

Rome

01. Electrocuting An Elephant (03:12)
o2. The Ballad Of The Red Flame Lily (04:38)
03. One Fire (03:42)
04. A Farewell To Europe (03:06)
05. The Fever Tree (03:20)
06. Hate Us And See If We Mind (04:21)
07. The River Eternal (03:35)
08. A Country Denied (04:04)
09. Lullaby For Georgie (04:06)
10. In A Wilderness Of Spite (07:58)
11. Bread And Wine (07:06)
12. The Past Is Another Country (02:32)

 

CD2 – “House Of Stone”

01. The Road To Rebellion (02:35)
02. The Declaration (04:43)
03. A Short 1000 Years (02:48)
04. A Deafening Silence (03:26)
05. The Great Divide (02:58)
06. Matabele Land (05:22)
07. Open Grass / High Ground (02:57)
08. The Rape Gate (02:54)
09. Wreaths (02:04)
10. The When-Wes Of Rhodesia (03:36)
11. Gesture Without Motion (05:12)
12. Ending An Era (01:09)

 

(English version below)

Poignant stories of a country denied

Rhodesia – A british colony in the southern parts of Africa, that ceased to exist in 1979 and which now is a part of the two nations Zambia and Zimbabwe. Rhodesia is also the main character in Romes latest studio album ”A Passage to Rhodesia”.

The predecessor “Hell Money” was a disappointment according to the writer and the expectations on this album was completely reset. This is why it is such a relief that Rome on the first track – not counting the introduction ”Electrocuting an Elephant” – seems to have cut away the most experimental elements that completely engulfed the previous album. When the beautiful folk ballad “One Fire” presents its grand melodic tones along with a song of hopelessness, I realize that Rome has restored its former glory.

The sound of the album is mostly acoustic and Rome keeps moving away from Neofolk and towards a kind of modern folk music with easygoing guitars and Jérômes dark narrative voice. The tracks are in general mellow slow stories about a peoples struggle for their country. The various tracks har its own mood that, like the lives of the residents of the time, ranges from the most depressing to the most playful of tones. The main musical theme has always been about the pursuit of, and the struggle for freedom and is common throughout Romes productions.

What I miss the most are the fantastic interactions between the acoustic folk music and the driving industrial elements that in fact defines the Neofolk subgenre. What is left now is an interesting and melodic type of music that emphazises the lyrics and the mood instead of on soundscapes and pace.

Regardless of what one thinks about this change in sound no one can take away the musical qualities that ”A Passage to Rhodesia” consist of and that Rome accomplishes without a doubt.

”A Passage to Rhodesia” is also released as a double album where the second half is entitled “House of Stone” and contains twelve ambient tracks. They continue on the tragic story of Rhodesia and tells of the human destiny in a country that no longer exists.

 

Share Button

Comments are closed.