Subscribe via: RSS

Sequential Access – “Sex Addicts Anonymous”

Posted on 23 October 2014

Sequential Access – “Sex Addicts Anonymous”
Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Metropolis Records
Releasedatum: 22 september 2014
Genre: EBM
Bandmedlemmar: Claus Larsen, Marco Biagiotti
Land: Danmark/Kanada
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookLast.fmwimpSpotifyDiscogsBandcamp

(English version below)

Spännande kollaboration ger splittrad upplevelse

Leaether Strip– och Klutae-bekantingen, den danske Claus Larsen har under bandnamnet Sequential Access inlett ett samarbete med Decoded Feedback-kompisen Marco Biagiotti (alias Marco Defcode) och resultatet blir ungefär som förväntat.

Decoded Feedbacks ödesmättade, karga och dunkla ljudlandskap och Claus Larsens ångestfyllda, agressiva budskap och framtoning blir till en intressant blandning av dansanta och electro-industriella toner och old school EBM som, i alla fall stundtals, fungerar riktigt bra.

Upptempohitsen som den inledande “Contagious” och den tyskspråkiga “Der Musik” liksom ett par av de mer experimentella numren som den långsammare “Du tog min tid” (som framförs på Claus danska modersmål) och den andra halvans mustigt mörka och melankoliska “We Belong Dead” är alla välskrivna och positiva inslag i en salig mix som innehåller en stor portion av experimentlusta.

“Sex Addicts Anonymous” innehåller hela tretton spår och det resulterar i något av en splittrad upplevelse där några av de mer experiementella “ofärdiga” inslagen kanske borde ha lämnats kvar redan på ritbordet?

Samarbeten i den här formen är dock ett trevligt inslag som jag gärna ser mer av i framtiden och flera av spåren på den här debuten lär fungera alldeles ypperligt på de mörka dansgolven.

6/10 BRA!

Tracklist

sequential_access

01. Contagious (04:25)
02. Du Tog Min Tid (04:20)
03. The Walls Come Tumbling Down (04:28)
04. Where Are You (04:10)
05. Grow Some Balls (03:40)
06. Sieg Oder Tot (03:44)
07. The Ghost Of Me (03:51)
08. Der Musik (05:02)
09. Black Mirror (04:51)
10. Let Me Abuse You (04:52)
11. Sleepless (03:46)
12. Restrained (04:22)
13. We Belong Dead (04:02)

 

(English version below)

Exciting collaboration provides fragmented experience

Leaether Strip– and Klutae-acquaintance, Danish Claus Larsen has under the band name Sequential Access teamed up with his friend Marco Biagiotti (aka Marco Defcode) and the result is pretty much what we expected.

Decoded Feedbacks ominous, barren and obscure soundscapes and Claus Larsen‘s anguished, aggressive message and image is an interesting mix of danceable and electro-industrial tones and old school EBM which, at least at times, works really well.

Upbeat hits like the initial “Contagious” and the German-sung “Der Musik” as well as a couple of the more experimental numbers like the slower “Du tog min tid” (You took my time) (performed in Claus Danish native tongue) and the other half’s full-bodied dark and melancholic “We Belong Dead” are all well written and positive elements in a glorious mix that contains a large portion of experimentation.

“Sex Addicts Anonymous” contains thirteen tracks, and it results in something of a fragmented experience where some of the more experiementella “unfinished” elements maybe should have been left on the drawing board?

Collaborations in this form, however, is a nice feature that I would like to see more of in the future, and several of the tracks on this debut will indeed do excellent work on the dark dancefloors.

Share Button

Comments are closed.