Subscribe via: RSS

The Dossier – “Strange Arrangements”

Posted on 20 September 2014

The Dossier – “Strange Arrangements”
Format: (Album) CD (digipak), Digital
Skivbolag: Osignerat
Releasedatum: 19 september 2014
Genre: Electrorock, synthpop, electropop
Bandmedlemmar: Peter Riley, Michael Parkin
Land: USA
Recensent: Jens Attertrand

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmSoundcloudReverbnationBandcampYoutube

(English version below)

Tilltufsad electropop från The Big Apple

USA i allmänhet och New York-regionen i synnerhet fullkomligt sprudlar av intressanta elektroniska akter just nu. Senast i raden är The Dossier som frontas av låtskrivaren och producenten Peter Riley som när hans tidigare indierock-projekt gick i graven för några år sedan insåg en sak: Han var trött på gitarrer. Eller rättare sagt – han var trött på bieffekterna som ofta kommer med gitarrbaserad musik och dess begränsade ljudpalett.

Sagt och gjort så slog han sig samman med den före detta bandkollegan Michael Parkin och nu presenteras debutalbumet “Strange Arrangements” som avhandlar tio tämligen smakfullt (rock)kryddade elektroniska poplåtar med ljudbild som ligger någonstans i gränslandet mellan Erasure och Hurts.

Nämnas bör också att Peter Riley inte direkt är någon nykomling när det kommer till synthar och trummaskiner. Som tonåring var han bland annat en del av electropopakten Joy Machine, vars källarinspelade kassetter många år senare har letat sig ut i olika forum på internet.

kollapsbanner

Det är väldigt svårt att inte ryckas med i de starka melodierna och greppvänliga refrängerna som erbjuds här. Det Nordamerikanska anslaget finns ständigt närvarande i den ofta täta ljudbilden där gitarrer och kraftfulla storslagna trumarrangemang lindas varsamt in i en matta av analoga basgångar, snygga synthslingor och en originell och genomgående stark sånginsats.

Det andra spåret, den vemodiga “Another Night, Another Day” och även det tredje “Tramps Like Us” ger mig vibbar av Stockholmstrion Lowe’s senare material. En välskriven electroballad“Dying Horses”, letar sig också in i mitten där den andra halvan sedan ger ytterligare ett par starka upptempohits som “Give Me Your Name” och den svängiga “Hotblooded”.

Bortsett från ett par upprepningar så har jag har svårt att finna speciellt många svagheter på “Strange Arrangements”, som är ett osedvanligt starkt debutalbum från en duo vars utveckling definitivt är värd att följa i framtiden.

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

the_dossier

01. Sunrise (04:58)
02. Another Night, Another Day (03:30)
03. Tramps Like Us (03:19)
04. Nobody Does This Better (02:52)
05. Dying Horses (03:51)
06. Give Me Your Name (04:41)
07. Hotblooded (04:04)
08. If You’re In My City (03:37)
09. Limb From Limb (04:46)
10. Let Your Heart Speak My Name (04:38)

 

Raw-edged electropop from The Big Apple

United States in general and the New York region in particular is absolutely bursting with interesting electronic acts right now. The latest addition is The Dossier who are fronted by songwriter and producer Peter Riley – who when his previous indie project came to an end a few years ago realized one thing: He was tired of guitars. Or rather – he was tired of the side effects that often come with guitarbased music and its limited sound palette.

All said and done he hooked up with former band colleague Michael Parkin and featuring now is the duo’s debut album “Strange Arrangements” that festures ten fairly tasteful (rock)spiced electronic pop songs with a sound that could be located somewhere in the borderland between Erasure and Hurts.

It should be mentioned that Peter Riley is not exactly a newcomer when it comes to synths and drum machines. As a teenager he served as part of electropop-act Joy Machine, whose basement recorded tapes many years later have found their way into various forums on the internet.

It’s very hard not to get carried away in the strong melodies and the grip-friendly choruses offered on here. The North American touch is ever-present in the often dense sound where guitars and powerful epic drum arrangement is wrapped carefully in a blanket of analog bass lines, sleek synths and an original and consistently strong vocal performance. 

The second track, the wistful “Another Night, Another Day” and also the third track “Tramps Like Us” gives me vibes of the Stockholm trio Lowe‘s later material. A well written electro ballad, “Dying Horses” , is also found in the middle where the other half then give another couple of strong uptempo hits like “Give Me Your Name” and the catchy “Hotblooded”.  

Aside from a couple of iterations, I’m having a hard time finding many weaknesses on “Strange Arrangements” which is an unusually strong debut album from a duo whose development is definitely worth following in the future.

Share Button

Comments are closed.