Subscribe via: RSS

Angst – “Tar ner skylten”

Posted on 21 August 2014

Angst – “Tar ner skylten”
Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Progress Productions
Releasedatum: 30 juli 2014
Genre: EBM, Experimental
Bandmedlemmar: Henrik Björkk, Mathias Pettersson
Land: Sverige
Recensent: Jens Atterstrand

FacebookLast.fmSpotifyDiscogs

(English version below)

Experimentell oldschool EBM i ingenmansland

Angst är Henrik Björkks senaste inteckning den mycket fulltecknade diskografin som sedan nittiotalets början innefattar allt ifrån den legendariska EBM-akten Pouppée Fabrikk till de mer experimentella och udda sidoprojekten som Nordvagr/Drakh och Nexus Kenosis.

“Tar ner skylten” parar Karlskogasonen upp med Mathias Pettersson och tillsammans levererar duon 12 tämligen annorlunda svenskspråkiga spår i gränslandet mellan experimentell electro och oldschool EBM.

Till alla er som förväntade er ett nytt Pouppée Fabrikk så kan jag meddela att Angst representerar någonting helt annat. Helhetsintrycket är väldigt förvirrat och jag har svårt att greppa tag i de här kompositionerna. Det svänger förvisso till några få gånger på “Tar ner skylten” – där den inledande “Välj” och “Vin blod sex mod” kanske är de två mest intressanta spåren men i övrigt är det väldigt trögt och svårbegripligt. Tempot genomgående väldigt lågt och sången eller arrangemangen är varesig medryckande svängiga eller spännande och känslosamma.

Angst är ett musikaliskt experiment som skulle kunna beskrivas som en Vanligt Folk-tolva uppspelad i 33 RPM där sequencern som kontrollerar den analoga basgången oftare verkar vara inställd på “random” än i synk med de tunna rytmerna. De på flera ställen väldigt starka, meningsfulla, livsfilosofiska och allvarliga underpolitiska budskapen blir också tyvärr väldigt svåra att ta till sig när de levereras i den här omgivningen.

“Ta ner skylten” hamnar i ett ingenmansland. Den svänger för dåligt rent ljud- och rytmmässigt och samtidigt är det experimentella ljudlandskapet för ointressant för att vilja utforska på djupet på det sätt som jag gärna vill göra med exempelvis Nexus Kenosis. Jag förstår mig inte på Angst och om det var just det som Henrik och Mathias ville åstadkomma så har de lyckats väldigt bra.

3/10 ASTRIST!

Tracklist

angst

01. Välj (03:13)
02. Klasskamp (02:39)
03. Konstant (02:52)
04. Samma saker (03:52)
05. DDR (03:02)
06. Underbar (02:45)
07. Vin blod sex mod (03:31)
08. Krav (03:24)
09. Sanning (02:59)
10. Rädda barn (02:31)
11. Står still (03:34)
12. Utfärd (01:49)

 

Experimental oldschool EBM in no man’s land

Angst is Henrik Björkks latest addition to the massive discography that since the early nineties includes everything from the legendary EBM act Pouppée Fabrikk to the more experimental and quirky side projects Nordvagr / Drakh and Nexus Kenosis.

On “Ta ner skylten” (“Take down the sign”) Karlskoga-based Henrik Björkk pairs up with Mathias Pettersson and together the duo delivers 12 rather unusual tracks in their native swedish tongue that soundwise could be placed somewhere inbetween experimental electro and oldschool EBM.

To all of you who expected a new Pouppée Fabrikk I can tell you that Angst represents something quite different. The overall impression is very confused, and I find it difficult to grab hold of these compositions. A few tracks catches a little attention on “Tar ner skylten” – where the initial “Välj” (“Choose”) and “Vin blod sex mod” (“Whine Blood Sex Courage”) perhaps are the two most interesting tracks, but otherwise this is very slow and difficult to understand. The tempo is consistently very low and the vocals and arrangements are neither catchy or emotional.

Angst is a musical experiment that could be described like a Vanligt Folk 12″ played back in 33 RPM where the sequencer that controls the analog bass line more often seems to be set to “random” than in sync with the thin rhythms. The in many places very strong, meaningful, philosophic and underpolitical messages are also unfortunately very difficult to absorb when they are delivered in this environment.

“Tar ner skylten” end up in a no man’s land. It vibrates too little sound and rhythm wise and at the same time the experimental soundscape is far too uninteresting to want to explore in depth the way that I want to do with, for example, Nexus Kenosis. I do not understand Angst and if that was what Henrik and Mathias wanted to achieve then they’ve been quite successful.

 

Share Button

Comments are closed.