Subscribe via: RSS

Diskotek – “Hit the City”

Posted on 12 May 2014

Diskotek – “Hit the City”
Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Musicboy Records
Releasedatum: 9 maj 2014
Genre: Electropop, Pop
Bandmedlemmar: Jan Thomas Moen, Einar Rørvik
Land: Norge
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookTwitterMyspaceLast.fmSpotifyDiscogsReverbnationYoutube

(English version below)

Moderna tongångar med stadigt grepp om åttiotalet

Norska Diskotek, som efter albumdebuten med “I Wanna Dance With Somebody, Anybody” (2006) följde upp med “She Doesn’t  Even Look At the Dancefloor” som släpptes för drygt tre år sedan (2011) är nu tillbaka med “Hit the City”.

Bandets influenser har en stark doft av band som Hurts och Coldplay, vilket är något som Diskotek inte skäms över. Men samtidigt så har den här norska duon ett stadigt grepp om sitt elektroniska åttiotal som andas både New Order och Talk Talk. Lättsmält elektronisk pop där materialet håller en stor bredd utan att spreta alltför mycket och där större delen av resultatet blir både melodiöst och refrängstarkt.

Flera av de här nya låtarna innehåller en större experimentlusta än vad Diskotek har framfört tidigare. Nya låtidéer som har injecerats med annorlunda rytmer, synthar och körer som ofta gör att man lyckas fånga intresset även i de svagare partierna. Men trots att soundet på “Hit the City” har erhållit just den här soniska uppgraderingen när det kommer till arrangemang och produktion så upplever mig jag sakna de simpla men träffsäkra refrängerna och det mer direkta anslagen som bandet helt klart är kapabla till.

Det görs det dock fortfarande (oftast) med beröm godkänt. Det inledande titelspåret “Hit the City” och den skruvande och annorlunda arrangerade “Irrational” liksom den kraftfulla men samtidigt vackert spröda ballanden “33” med sina perfekt tajmade konstpauser platsar de definitivt i den högsta divisionen. Och tillsammans med den avslutande halvan med starka och snygga diton som “Searching” och den åttiotalsglittrande “Berlin” så blir summan av kardemumman ett helt okej album när allt kommer kring.

“Hit the City” ur låtskrivarsynpunkt är väldigt avancerad och det märks tydligt att Diskotek är ett tänkande band som vill åstadkomma väldigt mycket med sin ljudbild.

Tyvärr ger detta lite av ett antiklimax på “Hit the City” och kanske är det så att Diskotek lyckas som allra bäst när man håller tyglarna kort och tar den enklare vägen?

Jag tycker nog att de borde göra det lite oftare.

Fotnot: Diskoteks förra album “She Doesn’t Even Look at the Dancefloor” (som vi tyvärr aldrig hann med att recensera) är deras absolut starkaste och rekommenderas varmt!

6/10 BRA!

Diskotek

Tracklist

01. Hit the City (03:22)
02. Lifetrap (03:19)
03. Irrational (03:22)
04. 33 (03:49)
05. Boys vs Girls (03:08)
06. Talk (03:19)
07. Searching (03:46)
08. Kill the Man (03:47)
09. Berlin (03:16)
10. Somethin I Have Never Felt Before is About to Take Over (05:29)

 

A modern sound with a steady grip on the eighties

Norwegian Diskotek, who after the debute album I Wanna Dance With Somebody, Anybody” (2006) followed up with She Doesn’t  Even Look At the Dancefloor” that was released a little more than three years ago (2011) is now back with “Hit the City”.

The bands influences smells of Hurts and Coldplay, and it’s something that Diskotek are not ashamed of. But at the same time this norwegian duo has a steady hold of their electronic eighties breathing both of New Order and Talk Talk. Easy listened electronic pop containing a wide spectrum without becoming too sprawling that mostly makes the result both melodic and catchy.

Several of these new songs contains a larger portion of experimentation than Diskotek have expressed earlier. New song ideas that have been injected with different rhythms, synths and choirs that often manages to capture the interest even in the weaker parts. But even though the sound on “Hit the City” have been given this sonic upgrade when it comes to arrangement and production I find myself missing the simple but accurate choruses and the more direct approach that the band surely are capable of.

It’s still done (most of the time) with full praise approved. The inital title track “Hit the City” and the twisted and differently arranged “Irrational” as well as the powerful but in the same time beautifully brittle ballad “33” with it’s perfectly timed artial breaks surely has it’s place in the top division. And together with the second half with strong and neat ditos like “Searching” and the eighties-glittering “Berlin” sums it all up to a decent album after all.

“Hit the City” from a songwriting point of view is very advanced and it’s clear that Diskotek are a thinking band that want to accomplish a great deal with their sound.

Unfortunately it gives a bit of an anticlimax on “Hit the City” and perhaps Diskotek do their best when they hold their reins short and take the simpler path?

I believe they should do that more often.

Note: Diskotek’s last album “She Doesn’t Even Look at the Dancefloor” (that we unfortunately never got the time to review) is their best and strongly recommended.

Share Button

Comments are closed.