Subscribe via: RSS

C-Lekktor – “Final Alternativo”

Posted on 08 May 2014

C-Lekktor – “Final Alternativo”
Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: COP International
Releasedatum: 25 februari 2014
Genre: Dark electro, Harsh EBM
Bandmedlemmar: Marco Barrientos, (Jorge Mauricio), (Jamie Nova) 
Land: Mexiko
Recensent: Thomas Hulteberg

FacebookTwitterMyspaceLast.fmSpotifyDiscogsSoundcloudReverbnation

(English version below)

Viva Mexico!

Om jag skulle fråga mina vänner som är synthare om de kände till något band från Mexiko som är värt att lyssna på hade nästan alla direkt svarat Hocico utan att tveka. Hade jag frågat vidare efter fler band så hade ett ganska litet antal svarat Amduscia och väldigt få hade svarat C-Lekktor. Själv älskar jag Hocico, är skeptisk till Amduscia efter ett mycket pinsamt live-framträdande på WGT och är hyfsat förtjust i C-Lekktor som nu släpper sin tredje skiva “Final Alternativo”. Anledningen till att jag tar upp de två andra banden i den här recensionen är naturligtvis deras gemensamma ursprung.

“Final Alternativo” innehåller 11 låtar och är producerad av Jan Lehmkämper från X-Fusion som verkligen har gjort en dunderproduktion. Ljudet på skivan är rent och mycket nyanserat, det är lätt att fastna för melodierna och de tunga basgångarna. Det enda jag har att anmärka på är sången som är distad bortom vett och sans och gör det nästan omöjligt att uppfatta texterna. Distad sång är ett gemensamt drag för Mexikos tre stora elektroniska band men på “Final Alternativo” hörs inte ett enda sjungit ord och därför är det omöjligt för mig att skriva något om texterna.

Skivan inleds med “Despues del Apocalipsis” som sparkar igång i ett ganska lågt tempo väl lämpat för svettiga dansgolv. Mot slutet sänks tempot ytterligare till en riktigt vacker brygga som bygger upp  inför den avslutande refrängen. Basen dunkar aggressivt i ett snyggt samspel med trummorna och slingorna. Som en elegant accent ligger sången väldigt högt och skänker låten en hård egg att njuta av.

Betydligt högre tempo är det i skivans näst sista låt “Metpo” som nästan går över från EBM till powernoise. Det är skivans absolut hårdaste spår och det ligger väldigt mycket oljud och trycker på trumhinnorna. Sången har fått stå tillbaka för samplade röster vilken är en skön variation. En snygg paus mitt i låten ger andrum och bryts av med vansinnigt snabba trummor och en simpel men snygg melodi.

Överlag så gillar jag “Final Alternativo”. Tempot är högt i de flesta låtar, produktionen är superb och det finns en hel del minnesvärda melodier. De låtar jag uppskattar mest är de som är mer eller mindre instrumentala eftersom sången är så förbannat irriterande. Att C-Lekktor överhuvudtaget bryr sig om att skriva texter är för mig ett mysterium eftersom de tillför absolut ingenting till musiken.

Bästa Låt: “Dirty Elekktro Sex”
Sämsta Låt:  “Promised Land”

6/10 BRA!

Tracklist

c-lekktor

01. Despues Del Apocalipsis (04:50)
02. Promised Land (04:42)
03. Dirty Elekktro Sex (04:07)
04. Agressive Mutilation (04:52)
05. Baktun 13 (03:15)
06. No Side Effects (04:41)
07. Solo En La Oscuridad (05:10)
08. Paralisi (04:41)
09. Words of Evil (I Still Listen to Them) (05:10)
10. Metpo (05:13)
11. Final Alternativo (02:36)

 

Viva Mexico!

If I would ask my electrohead friends if they knew any bands from Mexico worth listening to all of them would probably reply Hocico without a doubt. If I would ask for more bands a few of them would add Amduscia and quite few would mention C-Lekktor.

Personally I love Hocico, I’m quite sceptital to Amduscia after an embaressing live-performance at WGT while I’m fond of C-Lekktor who now have released the third album “Final Alternativo”. The reason that I’m talking about the other bands in this review are obviously their common origin.

“Final Alternativo” contains 11 songs and it’s produced by Jan Lehmkämper from X-Fusion who’s made a superb production. The sound of this album is clean and very nuanced and it’s easy to get caught on the melodies and the heavy basslines. My only remark would be the vocals that are distorted beyond all reason and senses and makes it almost impossible to percieve the lyrics. Distorted vocals are something that the three biggest Mexican electronic bands have in common but on “Final Alternativo” not a single world can be heard and that makes it impossible to write anything about the lyrics.

The album starts with “Despues del Apocalipsis” that kicks in a lower tempo well adjusted for a sweaty dancefloor. At the end the tempo is lowered even further into a beautiful bridge that builds up to the final chorus. The bassline pounds on aggresively in a neat cooperation with the drums and the lines. With a stylish accent the vocals are very loud and gives the song a hard edge to enjoy.

A much higher pace can be found on the disc’s penultimate song “Metpo”, that almost brings the sound from EBM to powernoise. It’s the album’s hardest track with alot of noise attacking your eardrums. The vocals being put on hold for more sampled voices which gives a nice variation. A neat pause in the middle of the song gives some breathing space and then being cut off with furiously fast drums and a simple but neat melody.

Overall I like “Final Alternativo”. The tempo is high in most of the songs, the production is superb and it contains some memorable melodies. The songs I appreciate the most are the ones that are more or less instumental because the vocals are so damn annoying. That C-Lekktor even bothers with writing lyrics is a mystery to me because it doesn’t add anything whatsoever to the music.

Best song: “Dirty Elekktro Sex”
Worst song: “Promised Land”

 

Share Button

Comments are closed.