Subscribe via: RSS

Thyx – “Super Vision”

Posted on 11 April 2014

Thyx – “Super Vision”
Format: (Album) CD, Digital
Skivbolag: Thyx Records
Releasedatum: 25 mars 2014
Genre: Electro, Futurepop
Bandmedlemmar: Stefan Poiss
Land: Österrike
Recensent: Jens Atterstrand

HemsidaFacebookTwitterLast.fmSpotifyDiscogsSoundcloudReverbnationYoutube

(English version below)

Bygger upp en helhet av nutida smart electro

För drygt två år sedan så introducerade Stefan Poiss sidoprojektet Thyx efter att under ett antal år ha samlat på sig låtidéer, utkast och demos av musik som inte riktigt passade in under huvudprojektet Mind.In.A.Box.

Av alla pusselbitarna med musik blev det till slut debutalbumet “The Way Home” som släpptes 2012. Förra året kom det andra albumet “Below the City” och nu presenterar Thyx den tredje fullängdaren “Super Vision”.

Elva nya ljudlandskap har konstruerats och det handlar liksom på tidigare material om drömsk, svävande och väldigt nutida smart electro. Melodier och harmonier läggs på varandra via lager på lager av rytmer, stråkar och ovanpå detta en oftast växelvis vocoderkryddad sång. Thyx påminner på sina ställen (av förklarliga skäl) en hel del om Stefans huvudprojekt Mind.In.A.Box men i slutändan så är olikheterna fler än likheterna.

Thyx bygger upp känslor och skapar atmosfär och bör om möjligt avnjutas från början till slut även om det givetvis finns några spår som sticker ut lite extra: Det inledande kraftfulla “Will They Learn?”“Robots Don’t Lie” (med den härligt skruvade vocodern på refrängen) samt den funkiga, dansanta, lite tyngre (och mörkare) “Waiting for You” är alla viktiga komponenter i det här bygget, men de vore ingenting utan resten av bitarna.

Stefan Poiss fortsätter att imponera med sitt Thyx och även om han har levererat mycket starkt material med Mind.In.A.Box genom åren så är det nog egentligen först nu han verkligen börjar visa upp vad han kan pressa ur sin studio.

“Super Vision” är en ordentlig kvittens på just detta.

7/10 MYCKET BRA!

Tracklist

thyx

01. Intro
02. Will They Learn?
03. Robots Don’t Lie
04. Für Immer
05. Waiting for You
06. Don’t Let Yourself Go
07. Loyalty
08. Our Only Home
09. Believe
10. Forgotten
11. Every Time

 

Builds an ensemble of contemporary smart electro

A little more than two years ago Stefan Poiss introduced his sideproject Thyx after many years collecting songideas, drafts and demos of music that didn’t really fit into the main project Mind.In.A.Box.

All the small pieces of music eventually became the debute album “The Way Home” that was released in 2012. Last year the second album “Below the City” was released and now Thyx presents the third full length album “Super Vision”.

Eleven new soundscapes have been constructed and like the earlier outputs we’re dealing with dreamy, flowing and contemporary smart electro. Melodies and harmonies are put on top of each other through layers and layers of rhythms and strings and on top of it all the (often) alternately vocoder-spiced vocals. Thyx reminds (for obvious reasons) of Stefan’s main project Mind.In.A.Box here and there but in the end the differences are more than the similarities.

Thyx stirs up emotions, creates atmosphere and should if possible be enjoyed from the beginning to the end even though there ofcourse are a few gems that stand out: The powerful introduction “Will They Learn?”, “Robots Don’t Lie” (with the beautifully curled vocoder on the chorus) and the funky, danceable, heavy (and darker) “Waiting For You” are all important components in this construction but they would be nothing without the rest of the ensemble.

Stefan Poiss contonues to impress with Thyx and even though he has delivered alot of strong material with Mind.In.A.Box through the years it’s probably just by now that he’s really starting to show what he can push out of his studio.

“Super Vision” is an acknowledgment of precisely this.

Share Button

Comments are closed.