Subscribe via: RSS

Noblesse Oblige – “Hotel California”

Posted on 12 September 2013

Noblesse Oblige presenterar en video till “Hotel California” som är hämtad från deras nya album “Affair of the Heart” som finns ute nu. Enjoy!

Share Button

Comments are closed.