Subscribe via: RSS

Categorized | Video

Tags : , ,

Gin Devo – “Garden of Evil”

Posted on 20 October 2012

Ytterligare ett smakprov från Vomito Negro-frontmannen Gin Devos nästa soloalbum. Planeras för släpp i början av 2012. Enjoy!

Share Button

Comments are closed.