Subscribe via: RSS

Batch ID – “Dansanarki”

Posted on 10 October 2012

Göteborgsbaserade Batch ID har spelat in en video till “Dansanarki” hämtad från senaste albumet “Ni skrämmer inte mig”. Enjoy!

Share Button

Comments are closed.