Subscribe via: RSS

KLUTÆ – “Bones in the Furnace”

Posted on 13 June 2012

Officiella musikvideon till Klutaes “Bones in the Furnace” hämtad från senaste albumet “Electro Punks Unite”. Klutae är ett sidoprojekt från danske Claus Larsen, som är mest känd för sitt huvudprojekt Leaether Strip. Enjoy!

Share Button

Comments are closed.