Subscribe via: RSS

Liverapport: VNV Nation (+Straftanz) 20111112, Stockholm (foto)

Posted on 14 November 2011

Liverapport: VNV Nation (+Straftanz) 20111112, Stockholm (foto)

Artist: VNV Nation (+Straftanz)
Datum: lördag 12 november 2011
Scen: Kolingsborg, Stockholm

Foto: Jens Atterstrand

Tinitus stod för ett suveränt arrangemang av VNV Nations spelning i Stockholm på ett utsålt Kolingsborg. Ett stort välriktat tack till Daniel, Henrik och alla andra inblandade för en grym kväll!

Share Button

Comments are closed.