Subscribe via: RSS

Categorized | Konsertnyheter

Tags :

Kraftwerk ger ytterligare 3D-konserter i höst

Posted on 16 July 2011

Kraftwerk kommer ge ytterligare konserter med 3D-tema under hösten då man den 12 och 13 oktober ger tre konserter i München. Ja, du läste rätt! Tre konserter på två dagar – den 13 gör man nämligen två konserter, kl.20.00 respetive 00.00. I sin tur kommer en 3D-utställning hållas den 15 oktober.

3D glasögon ingår..


Share Button

Comments are closed.