Subscribe via: RSS

Alexander Bard ambassadör för SGA Festival 2011

Posted on 16 November 2010

Alexander Bard ambassadör för SGA Festival 2011

Ledningen för SGA Festivalen meddelar via email att man gjort klart ett samarbete med Alexander Bard (Vacuum, BWO och numera Gravitonas). Bard uttalar sig (enligt detta mail från SGA Festivalen) enligt följande:

“Musikfestivalerna måste börja handla om musiken som motor igen. Framtidens festivaler är tydligt och närmast tribalt nichade. Mainstreamen är död. Ingen musikgenre är så tydlig som synth- och electrovärlden och det är därför jag helhjärtat ställer mig bakom och ser fram emot SGA Festival 2011. Först elektroniken på scenen, sedan artisterna, sedan musiken, i den ordningen, och låt publiken få uppfinna och transformera sig som den själv vill efter det.”

Angående bokningen av Elegant Machinery uttalar sig Bard (i det mail som kommit oss tillhanda från SGA Festivalens ledning) enligt följande:

“Jag stöder både SGA Festival och den demokratiska yttrandefriheten och anser att alla musiker oavsett politiska åsikter ska ha möjlighet att uppträda och framföra sin musik så länge inte musiken har ett budskap av hat och avståndstagande från andra människor. SGA Festival är ju först och främst en musikfestival och inte en politisk manifestation. Som engagerad liberal debatterar jag gärna själv mot Sverigedemokrater och har därmed självklart heller ingenting emot att uppträda på en festival där enskilda musiker har sympatier med Sverigedemokraterna. Deras frihet att yttra sig är min frihet att yttra sig. Musik är ett sätt att lyssna på varandra och öppna till samtal och bör inte användas som ett sätt att skapa avstånd från något håll.”

Share Button

One Response to “Alexander Bard ambassadör för SGA Festival 2011”

  1. Lab Rat says:

    Mainstream är död låter ju trevligt :D