Subscribe via: RSS

Arvikakrönikan del 2: Cryo (videointervju)

Posted on 24 August 2010

Arvikakrönikan del 2: Cryo (videointervju)

Vi fick en kort pratstund med Martin Rudefelt, frontmannen i svenska Cryo, som bidrog med sin uppfattning och reaktion på Arvikafestivalens utveckling, årets festival med mera. Enjoy!

Share Button

Comments are closed.