Subscribe via: RSS

Svenska storheter till Vince-festivalen!

Posted on 25 May 2010

Svenska storheter till Vince-festivalen!

Svenska storheterna Colony 5 och Covenant kommer till Vince Festivalen som äger rum den 5 juni på Grevagården i Karlskrona.

Dessutom bjuder man även på ytterligare tre band: Voister Litz, Mergel Kratzer och Asperger Synthdrome.

Festivalen arrangeras i symbios med konstutställningen:

“Vi kallade oss Synthare “

– Synthkulturen har varit mycket stark i Blekinge under 1980-talet till mitten av 1990-talet. Många duktiga musiker ochframgångsrika band inom genren kommer från Blekinge. Utställningen presenterar några personer bakom musiken och visar verk av några konstnärer som verkar i synthens anda, berättar arrangör och utställare Ann-Sophie Wimmerstedt, alias Adora Batbrat.

ElektroSkull’s Jens Atterstrand passade på att göra en intervju med Adora inför kommande evenemang.

Hela artikeln inklusive vår intervju går att läsa här

Share Button

Comments are closed.